Tadeusz Rudzik • 24-04-2016
Obecnie w wielu segmentach rynku firmy konkurują między sobą przede wszystkim w internecie. Przedsiębiorcy nie tworzą przewodników w formie materiałów drukowanych. Chcąc się wyróżnić, walczą o pozycję w wyszukiwarce Google na poszczególne frazy. To tutaj przeniosło się pole walki pomiędzy firmami. szczególnie firmami z segmentu MŚP, ale nie tylko. Prowadzisz firmę. Posiadasz stronę internetową. Może masz również kolejną stronę www – swojego głównego, sztandarowego produktu. Na każdej z nich opisujesz siebie, swój produkt lub markę. Piszesz historie sukcesu, opisujesz wdrożenia Twoich produktów u Twoich klientów. Po prostu chwalisz się i uwiarygadniasz. Robisz tak, bo tak robi Twoja konkurencja – ta bliższa i ta dalsza.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 20-04-2016
Aby dobrze wyobrazić sobie ideę wodopoju, wyobraź sobie dwa zupełnie różne miejsca: pustynię oraz wodopój. Wyobraź sobie, że oba miejsca symbolizują wartości dla klientów. Większość stron internetowych to pustynie wartości dla klientów. Oczywiście jest na nich wiele treści, informacji, cech, korzyści dla klientów. Informacje są przedstawione w postaci blogów, artykułów, raportów z wdrożeń, aktywności w mediach, historii firmy i jej osiągnięć. Ale jednocześnie brakuje na nich wartości, których klienci naprawdę szukają. Na 99% stron www firm nie ma wartościowych danych, istotnych dla klientów, czyli dla ludzi. Treść tych stron jest jak piasek na Saharze – do niczego Ci się nie przyda. Stojąc na pustyni nie jesteś w stanie dostrzec wodopoju. Musisz wyjść poza jej granice, oderwać się od niej, bo jeśli stoisz i rozglądasz się, wszędzie dookoła widzisz tylko pustynie.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 16-04-2016
Większość producentów opon na przełomie XIX i XX wieku skupiało się na tworzeniu coraz lepszych produktów: opon, które spełnią rosnące i zmieniające się potrzeby klientów. André Michelin stworzył przewodnik Michelin, czyli wodopój, potrzebny nie tylko jego klientom, ale także całej grupie docelowej, używającej produktów branży oponiarskiej. Chcąc zrozumieć, co stworzył na przestrzeni lat André Michelin poprzez przewodnik Michelin, wyobraź sobie wodopój, opisany powyżej.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 12-04-2016
Strategia wodopoju to działania mające na celu stworzenie miejsca w internecie dla wybranego, ściśle określonego segmentu klientów firmy (obecnych i potencjalnych). Na tej stronie(portale, serwisie, forum) firma tworzy - bezpośrednio albo pośrednio - wartości istotne z punktu widzenia jej odbiorców. Strategia wodopoju ma za zadanie gromadzić wybrany segment osób wokół istotnej dla nich idei, w sposób umożliwiający sprawne zarządzanie społecznością i komunikację między członkami grupy oraz między członkami grupy a firmą.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 08-04-2016
Prowadzisz firmę już od kliku lat. Z pewnością zauważasz, że w coraz większej liczbie dziedzin koszty wejścia na rynek (w tym może również Twój) są coraz niższe. Czas niezbędny do stworzenia firmy też jest coraz krótszy. Własne środki finansowe potrzebne do uruchomienia firmy w Twojej branży są coraz mniejsze. Postęp technologiczny przyspiesza i pozwala oferować coraz bardziej zaawansowane produkty. Zauważasz, że również w Twojej branży, jak w wielu innych, podaż znacząco przewyższa popyt. Dodatkowo globalizacja i umowy międzynarodowe powodują znikanie barier. Ułatwiają Twojej konkurencji, nawet z odległych krajów, konkurowanie na lokalnych rynkach. W konsekwencji produlty ulegają utowarowieniu (commoditization). Poprzez masową konkurencję produkty różnych firm stają się coraz bardziej do siebie podobne. Konsekwencją utowarowienia produktów jest obniżanie marż oraz ujednolicanie oferty rynkowej. Z punktu widzenia klientów produkty różnych firm stają się bardzo podobne do siebie, gubią unikalne cechy, wyjątkowość. Aby na takim rynku jednak sprzedawać produkty, firmy decydują się na obniżenie cen. Redukcja cen nieuchronnie prowadzi do generowania przez firmy mniejszych marż oraz psucia rynku. Utowarowienie produktów szczególnie mocno widać np. na rynku usług IT, usług księgowych, usług prawniczych, aplikacji SaaS oraz ubrań czy butów.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 04-04-2016
Jak stworzyć strategię wodopoju Dla kogo jest strategia wodopoju? Czy w każdym biznesie w każdej branży może ona zostać zastosowana z takim samym skutkiem? 1. Segmentacja. Pierwszy element strategii wodopoju Zasada jest taka: im bardziej ogólna jest Twoja oferta, tym większą masz konkurencję. Jeśli sprzedajesz aplikację CRM, masz potężną konkurencję, operującą na tak ogromnych budżetach, że Twoje szanse na wejście na rynek maleją błyskawicznie. Każdy serwis aukcyjny z licencjami za 10 zł za użytkownika stanowi dla Ciebie konkurencję. Zabiera z sukcesem część Twoich potencjalnych klientów.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 02-04-2016
Teraz, gdy widzisz całą strategię wodopoju, zastanów się i porównaj. Ile czasu i ile środków potrzebuje Twoja konkurencja, aby skopiować twój wodopój, a ile środków, aby skopiować twoją stronę www. Odpowiedź jest prosta. Tworząc wodopój zyskujesz kolosalną, trudną do skopiowania (ze względu na czasochłonność) przewagę konkurencyjną. Skopiowanie Twojego własnego wodopoju wymaga od Twojej konkurencji dużych nakładów czasowych liczonych w latach.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 16-12-2015
W swojej pracy napotykam różne wyobrażenia odnośnie funkcji KAM i BDM. W wielu wypadkach mam wrażeni, ze firmy, które przygotowały ogłoszenia stosują je zamienne. Z tym, że obecnie, bardziej popularne staje się stanowisko BDM. Mam wrażenie, że firmy pragną posiadać wśród swoich pracowników osobę, która pełni rolę Business Development Managera, chociaż do tej pory te same zadania były realizowane poprzez osoby posiadające stanowisko Key Account Managera. Rozumiem, że stanowisko KAM już się przeżyło i opatrzyło na rynku, stąd te zmiany. Różnice i podobieństwa w pracy Key Account Managera i Business Development Managera W rzeczywistości obie role są zupełnie inne. Sama nazwa niczego nie zmieni. Gdy mówię o stanowisku Business Development Managera, kieruję się bardziej w stronę marketingu niż sprzedaży. Oczywiście, w codziennej pracy BDM znajdują się działania związane z umiejętnościami miękkimi takimi jak negocjacje, ocena kwalifikacji czy umiejętności współpracy z firmą. Ale BDM to funkcja przede wszystkim związana z analityką, pracą z liczbami i tekstami. Stanowisko BDM to stanowisko osoby związanej z marketingiem.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 02-12-2015
Przeglądając Internet, szczególnie portale z ogłoszeniami pracy wiele razy natrafiłem na wymagania dotyczące osoby, która ma być zatrudniona na stanowisku BDM. Przeglądając ogłoszenia, można odnieść wrażenie, że Business Development Manager to osoba, której praca to:

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 25-11-2015
Business Development Manager [pol. Kierownik Rozwoju Biznesu]. Business Development Manager to tytuł osoby, która funkcjonuje w większości dużych i średnich firmach. To również stanowisko w wielu startup’ach, w których osoba pełniąca tę funkcję tworzy wartość, wymyśla nowe zastosowania i nowe możliwości sprzedaży aplikacji internetowych. Business Development Manager w swojej pracy zajmuje się działaniami, które związane są z misją firmy. Czasami, gdy firma posiada dobre wyniki sprzedaży, są to działania związane w ogólnym rozwojem firmy, niekoniecznie z już istniejącym produktem i obecnie obsługiwanymi rynkami i klientami. Business Development Manager ma otwarty umysł, rządze wiedzy, niezależność aby wykonywać działania, o których inni tylko marzą. BDM posiada taką pozycje i umocowanie w firmie, aby działania, które uzna za sensowne móc w niej wdrożyć. Głównymi jego działaniami są zmiany w zakresie rozwoju biznesu w ramach ograniczeń jakie stanowi misji firmy.

Czytaj więcej...

Newsletter

© 2016 Rudzik.eu