Tadeusz Rudzik • 17-10-2016
Rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem, usługodawcą jest bardzo ważną decyzją. Zamiast obecnej sytuacji, w której to tylko Ty podejmujesz każdą decyzję i jesteś za nią w 100% odpowiedzialny, będziesz miał partnera, nie pracownika, nie podwykonawcę, ale właśnie partnera. Pamiętaj, że już dawno nie pracowałeś w takim zespole, w którym Ty i Twój współpracownik byliście na równych prawach. Do tej pory częściej pełniłeś rolę przełożonego lub podwładnego. W nowej sytuacji przynajmniej dwie, różne osoby, dwóch partnerów (albo więcej) będzie musiało podejmować wspólne decyzje, dzielić się pracą i zyskami. Będzie wspólnie łagodzić konflikty i przede wszystkim, dopracowywać wizję do rzeczywistości. Jednym aspektem sytuacji jest idealizowanie wspólnej pracy. Zupełnie innym zagadnieniem jest wykonywanie wspólnych zadań w rzeczywistości. Jeżeli myślisz o małym biznesie wspólnie z inną osobą, partnerem lub firmą.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 30-05-2016
What is the connection between travels by own car and eating in a very good restaurant? The answer is: Michelin`s brand. In 1900 André Michelin with his brother led production company which produces car tiers. His customers were car owners, who travelled a lot. Then cars were often spoiled so to make easier finding service point and hotel, André Michelin published the red Michelin`s guide. It was a book with addresses of service points, shops with car parts and accessories, petrol stations. It contained a fuel prices too. There was everything which the traveler needed. During 20 years the Michelin`s guide were publishing and giving to drivers for free. André Michelin by creation a guide wanted to give his customers that are cars` owners, an additional value.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 26-05-2016
Currently in many segments of market, companies compete each other especially in the internet. Entrepreneurs do not create guides in form of printing materials. When they want to be distinguishing, they fight for a position in Google website on each phase. A battlefield between companies, especially from small and medium companies section, but not only, moved to the Internet. You lead your business, you have your own website, and maybe you have also next website www – your own, key product. On each of them you describe yourself, your product or brand. You write the history of your success, you describe implementations of your products into your customers. Simply you boast and authenticate yourself. You do this because your competitions do the same – this closer and this further competition.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 22-05-2016
To imagine the idea of waterhole well, imagine two absolutely different places: desert and waterhole. Imagine that both places symbolize values for customers. Most of websites are deserts, values for customers. Of course there is much information, many texts, features, benefits for customers. The information is shown in shape of blogs, articles, and reports from implementation and activities in media, history of company and its achievements. At the same time there is lack of values, which customers seriously look for. 99% of companies` websites have not worth data, important for customers, generally for people. The content of websites is as sand on desert – will not avail you. When you stay on desert you cannot see waterhole. You have to go out of it, break away it, because if you stay and look, everywhere around are only deserts.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 18-05-2016
Most of tires producers at the turn of XIX and XX century focused on creation of new products: tires, which will accomplish increase and variable customers need. André Michelin found Michelin`s guide, that is waterhole, which not only his customers need, but also all target group of people, who use products of tiers branch. When you want to understand, what André Michelin found over the years, through Michelin`s guide, imagine waterhole which is described above. André Michelin could go out from his desert and he found waterhole. He created new segment of market: people who travel by car on big distances. It is appropriate, pronounced group. Michelin `involved` many places to his idea, because he promoted selected car repair services, restaurants, hotels. Customers who used the guide got to these places. So in these places customers met and communicated. In this way they created community.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 14-05-2016
The waterhole strategy are activities which have an aim to make the place in the Internet for selected, very clearly defined segment of companies customers (current and potential customers). On this website (portals, services, forums) the company makes – directly or indirectly – important values from receiver’s point of view. The waterhole strategy has to collect selected segment of people around important concept for them, in the way which allows management of community and communication between members of group and between members of group and companies.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 10-05-2016
You have led your business for several years. For sure you see that in many disciplines costs of entering to market (including also your market) are lower and lower. The time which is indispensable to lead a company is also shorter and shorter. Your money which is needed to run the business in your branch is lower and lower. Technical progress accelerates and allows offering more advanced products. You see, that also in your branch, as in many different branches, supply significantly dominate on demand. An additional globalization and international contracts cause deteriorate of barriers. They facilitates your competition, even from far countries, compete on local markets. In consequence products undergo commoditization. Through mass competition the products of different companies become to be more similar to each other. The consequence of products commoditization is decrease of markups and standardizing of market offer. From customers point of view products of different companies become to be similar each other, they loss unique features, uniqueness. If you want sell products in this kind of market, you have to decrease your prices. Reduction of prices inevitably leads to generate by companies lower markups and destroy the market. Commoditization of products is particularly strongly visible for instance on IT services market, accounting services, legal services, SaaS applications and clothes or shoes.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 06-05-2016
How to create waterhole strategy Whom is the waterhole strategy for? Can it be used in the same result in each business in each branch? 1. Segmentation. The first element of waterhole strategy. The rule is that: if your offer is more general, then you have bigger competition. If you sell CRM application, you have enormous competition, which operates of huge budgets. Your chances for entering on the market instantly decreased. Each auction service with bidding for 10 PLN per user states competition for you. It takes with success the part of your potential customers.   The CRM applications have existed on the market for 90th of XX century. When you enter to the market you meet with existing and big competition, which has famous, recognizable brands. The results of Google explorer on popular phrases: CRM, CRM system, CRM applications have been using by your competition since years.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 02-05-2016
Now, when you are seeing all waterhole strategy, think and compare. How much time and how many resources do my competition need, to copy your waterhole, and how many resources to copy your www website. The answer is simple. When you create waterhole you gain huge, hard to copy (on account of time) competitive advantage. Copy your own waterhole requires from your competition much time which is counting in years. When you realize waterhole strategy you gain access to select available only by your own market segment through creation of community based on values, which are important for it, and not on features and brand. You gain important property on the market.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 29-04-2016
Co łączy podróże własnym samochodem i jedzenie w bardzo dobrych restauracjach? Odpowiedź brzmi: marka Michelin. W 1900 roku André Michelin wraz ze swoim bratem prowadził firmę produkującą opony samochodowe. Jego klientami byli właściciele samochodów, ludzie, którzy podróżowali. Ówczesne samochody często się psuły, dlatego aby ułatwić znalezienie punktu usługowego i hotelu, André Michelin opublikował czerwony przewodnik Michelin. Była to książka z adresami punktów usługowych, sklepów z częściami i akcesoriami samochodowymi, stacji paliw. Zawierała również informacje o cenach paliw. Znajdowało się w niej zatem wszystko, czego mógł potrzebować podróżujący samochodem. Przez 20 lat przewodnik Michelin był wydawany i rozdawany kierowcom za darmo. André Michelin tworząc przewodnik chciał dać swoim klientom, czyli właścicielom samochodów, dodatkową wartość.

Czytaj więcej...

Newsletter

© 2016 Rudzik.eu