Tadeusz Rudzik • 17-10-2016
Rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem, usługodawcą jest bardzo ważną decyzją. Zamiast obecnej sytuacji, w której to tylko Ty podejmujesz każdą decyzję i jesteś za nią w 100% odpowiedzialny, będziesz miał partnera, nie pracownika, nie podwykonawcę, ale właśnie partnera. Pamiętaj, że już dawno nie pracowałeś w takim zespole, w którym Ty i Twój współpracownik byliście na równych prawach. Do tej pory częściej pełniłeś rolę przełożonego lub podwładnego. W nowej sytuacji przynajmniej dwie, różne osoby, dwóch partnerów (albo więcej) będzie musiało podejmować wspólne decyzje, dzielić się pracą i zyskami. Będzie wspólnie łagodzić konflikty i przede wszystkim, dopracowywać wizję do rzeczywistości. Jednym aspektem sytuacji jest idealizowanie wspólnej pracy. Zupełnie innym zagadnieniem jest wykonywanie wspólnych zadań w rzeczywistości. Jeżeli myślisz o małym biznesie wspólnie z inną osobą, partnerem lub firmą.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 16-12-2015
W swojej pracy napotykam różne wyobrażenia odnośnie funkcji KAM i BDM. W wielu wypadkach mam wrażeni, ze firmy, które przygotowały ogłoszenia stosują je zamienne. Z tym, że obecnie, bardziej popularne staje się stanowisko BDM. Mam wrażenie, że firmy pragną posiadać wśród swoich pracowników osobę, która pełni rolę Business Development Managera, chociaż do tej pory te same zadania były realizowane poprzez osoby posiadające stanowisko Key Account Managera. Rozumiem, że stanowisko KAM już się przeżyło i opatrzyło na rynku, stąd te zmiany. Różnice i podobieństwa w pracy Key Account Managera i Business Development Managera W rzeczywistości obie role są zupełnie inne. Sama nazwa niczego nie zmieni. Gdy mówię o stanowisku Business Development Managera, kieruję się bardziej w stronę marketingu niż sprzedaży. Oczywiście, w codziennej pracy BDM znajdują się działania związane z umiejętnościami miękkimi takimi jak negocjacje, ocena kwalifikacji czy umiejętności współpracy z firmą. Ale BDM to funkcja przede wszystkim związana z analityką, pracą z liczbami i tekstami. Stanowisko BDM to stanowisko osoby związanej z marketingiem.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 02-12-2015
Przeglądając Internet, szczególnie portale z ogłoszeniami pracy wiele razy natrafiłem na wymagania dotyczące osoby, która ma być zatrudniona na stanowisku BDM. Przeglądając ogłoszenia, można odnieść wrażenie, że Business Development Manager to osoba, której praca to:

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 25-11-2015
Business Development Manager [pol. Kierownik Rozwoju Biznesu]. Business Development Manager to tytuł osoby, która funkcjonuje w większości dużych i średnich firmach. To również stanowisko w wielu startup’ach, w których osoba pełniąca tę funkcję tworzy wartość, wymyśla nowe zastosowania i nowe możliwości sprzedaży aplikacji internetowych. Business Development Manager w swojej pracy zajmuje się działaniami, które związane są z misją firmy. Czasami, gdy firma posiada dobre wyniki sprzedaży, są to działania związane w ogólnym rozwojem firmy, niekoniecznie z już istniejącym produktem i obecnie obsługiwanymi rynkami i klientami. Business Development Manager ma otwarty umysł, rządze wiedzy, niezależność aby wykonywać działania, o których inni tylko marzą. BDM posiada taką pozycje i umocowanie w firmie, aby działania, które uzna za sensowne móc w niej wdrożyć. Głównymi jego działaniami są zmiany w zakresie rozwoju biznesu w ramach ograniczeń jakie stanowi misji firmy.

Czytaj więcej...

Tadeusz Rudzik • 28-01-2015
Wiele firm ma trudności w zrozumieniu różnic pomiędzy pracą dyrektora handlowego a business development managera. Stąd tak dużo ogłoszeń na stanowisko BDM, które w swojej treści nie różnią się niczym w porównaniu z opisem wymagań stawianych DH czy też KAM. Traktowanie na równi stanowisk BDM’a oraz DH’o powoduje, że firma może mieć trudności z rozwinięciem swojego biznesu.

Czytaj więcej...

Newsletter

© 2016 Rudzik.eu